Project “Readiness 23”

Introductie

In de periode september – november 2023 wordt er, in het kader van de recente ontwikkelingen met name de olie en gas industrie, een “baseline study” voor lokale K.M.O. (Kleine en Middelgrote Ondernemingen) in Suriname uitgevoerd. De bedoeling daarvan is in eerste instantie de readiness van de bedrijven te meten, met betrekking tot  ‘Local content en ten tweede te meten in hoeverre het K.M.O. in Suriname toekomstbestendig is. Dit onderzoek wordt namens de ASFA/Alliantie door de ASFA in samenwerking met Foundation for Communication Research uitgevoerd, deze study wordt gefinancierd door het F.T.B.P. (Fonds Technische Bijstand Particuliers).

Doel

De ASFA en partner zetten zich in, om de readiness van het sub-segment van de lokale grote bedrijven te meten. Een nevendoel is het verzamelen van data t.b.v. onderhandelingen met beleidsmakers en het te formuleren van K.M.O. beleid. Het gaat kortom om de noden, behoeften, wensen en verwachtingen van de K.M.O. (Kleine en Middelgrote Ondernemingen), in kaart te brengen. Het is van belang de snelle technologische ontwikkelingen te identificeren, evalueren en indien gewenst toe te passen, om de achterstanden in kennis en vaardigheden in te lopen in belang van nationale ontwikkeling.

Deze studie is op basis van het aangeboden “concept note” aan het F.T.B.P., genaamd, “Baseline study SME in Suriname – December 2022”. De uitgangspunten voor het onderzoek/studie zijn onder meer:

  • producten en diensten te identificeren;
  • onderzoek te doen naar capaciteit K.M.O. (human resource/skills gap);
  • readiness van K.M.O. te meten;
  • upscaling (certificering plus) te identificeren;
  • het plegen van een behoefte onderzoek;
  • identificeren status Sustainable Development Goals (SDG’s) bij KMO;
  • status compliance van K.M.O. vaststellen;
  • beleid Renewable energy & energy efficiency.